BestService Sp. z o.o.

Al.Jerozolimskie 200 lok. 408
02-486 Warszawa

tel. 022 863 25 55
tel. 022 578 10 97
fax 022 863 03 73
e-mail: lumax@bestservice.com.pl
www.lumax.pl

KRS: 0000157156 XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitał Zakładowy: 50 000 PL